Γενικοί Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτων

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους ενοικίασης

Ελάχιστο όριο ηλικίας 23 ετών

Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια οδηγήσεως ελληνική ή διεθνή που να ισχύει και να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν ένα έτος.

Μια ημέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα θα επιβαρύνεται με το 1/5 της ημερήσιας τιμής.

Το προϋπολογιζόμενο κόστος της μίσθωσης προκαταβάλλεται με ελάχιστη χρέωση Μιας (1) ημερήσιας αποζημίωσης.  Για χρόνο μίσθωσης μιας εβδομάδας η ελάχιστη χρέωση είναι Δύο (2) ημερήσιες αποζημιώσεις και για χρόνο μίσθωσης άνω των 10 ημερών η ελάχιστη χρέωση είναι Τρεις (3) με Τέσσερις (4) ημερήσιες αποζημιώσεις ανάλογα τις ημέρες μίσθωσης.

Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτοκινήτων σε πλοία χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Veletas Rent a Car.

Σε περίπτωση ατυχήματος εκτός Mήλου η Veletas Rent a Car δε φέρει καμία ευθύνη για τη μεταφορά του οχήματος πίσω στο νησί. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 300€.

Τα συμβατικά αυτοκίνητα είναι αδύνατο να επισκεφτούν περιοχές του δυτικού και ανατολικού τμήματος του νησιού λόγω κακού οδοστρώματος. Μόνο με αυτοκίνητο τύπου 4Χ4 μπορείτε να επισκεφθείτε όλα τα δυσπρόσιτα μέρη του νησιού.

Μια κράτηση μπορεί να ακυρωθεί 21 ημέρες πριν από την έναρξη της ενοικίασης. Σε αυτήν την περίπτωση, η πληρωμή που έχει ήδη γίνει για την ενοικίαση θα επιστραφεί. Οποιεσδήποτε ακυρώσεις που γίνονται 20 ή λιγότερες ημέρες από την ημερομηνία ενοικίασης δεν επιστρέφονται.

Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές ποινές κατά τη διάρκεια της ενοικίασης επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

Τα καύσιμα πληρώνονται από το μισθωτή. Παραλαβή/παράδοση στο ίδιο επίπεδο του ντεπόζιτου. Εάν η επιστροφή του οχήματος γίνει με λιγότερα καύσιμα, ο ενοικιαστής θα χρεωθεί την διαφορά.

Σε περίπτωση απώλειας κλειδιού ο ενοικιαστής χρεώνεται 150€ για το κόστος της κατασκευής νέου.

Οι τιμές μισθώσεως περιλαμβάνουν απλή ασφάλεια με τις παρακάτω καλύψεις:
α) Θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων
β) Υλικές ζημιές τρίτων

Για ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ευθύνεται αποκλειστικά ο πελάτης εφόσον τις έχει προκαλέσει ο ίδιος (π.χ. φθορές στο αμάξωμα, φανάρια, κρύσταλλα, ελαστικά κλπ.)
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής ο ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλλει την αγοραστική αξία του αυτοκινήτου κατά τον χρόνο του ατυχήματος.
Σε περίπτωση που κλαπεί το αυτοκίνητο, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι την αγοραστική αξία του αυτοκινήτου κατά τον χρόνο κλοπής.
Σε περίπτωση ζημιάς από ατύχημα ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει το αρχικά συμφωνημένο ποσό (όλες τις ημέρες μίσθωσης) και επιπλέον το ημερήσιο μίσθωμα για τις ημέρες ακινητοποίησης του αυτοκινήτου λόγω επισκευής.

Ο ενοικιαστής έχει αποκλειστική ευθύνη στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και οινοπνεύματος
β) Εάν ο ενοικιαστής δεν σταμάτησε μετά από ένα ατύχημα και δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες
γ) Χρήση για παράνομους, αθέμιτους σκοπούς π.χ. λαθρεμπόριο, κλοπή, παράνομη μεταφορά αντικειμένων ή εμπορευμάτων κ.λπ.
δ) Οδήγηση ενώ το αυτοκίνητο είναι υπερφορτωμένο άνω του ορίου του επιτρεπόμενου σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του
ε) Οδήγηση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ήτοι κάτω των περιορισμών ηλικίας μη δηλωθέντων και γραμμένων επί του Μισθωτηρίου συμβολαίου
στ) Οδήγηση αυτοκινήτου οπουδήποτε αλλού πλην εξουσιοδοτημένων δρόμων, όπως σε παραλίες, σε ακατάλληλους δρόμους, βουνά κλπ.
ζ) παράβαση των φωτεινών σηματοδοτών, του STOP, ορίου ταχύτητας
η) Εάν το ατύχημα προεκλήθη εσκεμμένα ή από μεγάλη αμέλεια,
θ) Κλοπή προσωπικών αντικειμένων
ι) Καταστροφή ελαστικών, παρμπρίζ, παραθύρων και ζημιές, στο εσωτερικό και κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση ζημιάς από ατύχημα ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει το αρχικά συμφωνημένο ποσό (όλες τις ημέρες μίσθωσης) και επιπλέον το ημερήσιο μίσθωμα για τις ημέρες ακινητοποίησης του αυτοκινήτου λόγω επισκευής.

Όλες οι ζημιές σε ελαστικά, ζάντες και στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια και επιβαρύνουν τον ενοικιαστή

Κάντε τη Κράτηση σας τώρα

Εξερευνήστε τη Μήλο με Ασφάλεια